5194022295568384
9.5.8 系列 Moscato ASTI D.O.C.G. 9.5.8 ASTI D.O.C.G.Sparkling Wine 白麝香葡萄釀造。 強烈的稻草黃色和。獨特的風味,🥂 新鮮的香氣和令人愉悅的甜味, 細細品味它甜美,飽滿和柔軟。 該氣泡特別適合作為開胃酒。🥗🍾🧊 酒精濃度: 8.5% 溶量: 750ML 🇮🇹 意大利製造 🔞根據香港法律, 不得在業務過程中, Product #: romancewine- 9.5.8 系列 Moscato ASTI D.O.C.G. 2023-10-02 Regular price: $HKD$328.0 Available from: Romance Wine 朗曼酒莊In stock